Skip to main content
x
Đảng ủy

Chiều ngày 07/10/2021, Chi bộ Hành chính, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ;tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lý Hoà Thái, nhân viên phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.…

        Sáng ngày 12/3/2020, Chi bộ Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được lựa chọn làm đại…

        Chiều ngày 29 tháng 01 năm 2018 Đảng bộ Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền…

        Kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan…

      Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Bộ Chính trị về “Thi hành điều lệ Đảng”. Ngày 9/11/2017, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã long…

       Thực hiện Kế hoạch số 198-KH/ĐU, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Từ ngày 18/9/2017 đến…

        Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi  hành điều lệ Đảng". Ngày 28/8/2017, Đảng…

        Chiều ngày 22/7/2017, Chi bộ Lý luận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú đồng chí Cổ Thu Thủy. Đến dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,…

   Chiều ngày 14/7/2017 Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể…

     Chiều ngày 08/11/2016, Chi bộ Nghiên cứu khoa học tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đoàn viên ưu tú là đồng chí Hoàng Mạnh Đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng. Đến dự lễ kết nạp có đồng…

     Để làm rõ những giá trị to lớn của công tác dân vận, vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng tháng Tám với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước và nhập quốc tế của…

     Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TCT, ngày 19/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm học 2015–2016; kế hoạch số 09/KH-XDĐ…

     Chiều ngày 11/6/2016 Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 –…

     Sáng ngày 18/5/2016, Chi bộ Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2016 với chủ đề “Đảng viên chi bộ Xây dựng Đảng với việc học tập…