Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Thực hiện Kế hoạch số 49 - KH/TCT, ngày 16/12/2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2023. Kế hoạch số 04-KH/NN&PL, ngày 03/3/ 2023 đi nghiên cứu thực tế cơ sở tại huyện Bắc Sơnnăm 2023. Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đi nghiên…

Một ngày cuối tháng 3 năm 2023 chúng tôi có dịp đến thăm và làm…

Xã Vân Nham huyện Hữu Lũng là một xã trung tâm cụm 05 xã phía Tây của huyện Hữu Lũng, có diện tích tự nhiên là 36,53 km2…

Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng cách trung tâm huyện 07 km. Ranh giới xã được xác định; Phía Bắc giáp xã Sơn Hà; Phía Đông giáp xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng; Phía Nam  giáp xã Hương Sơn, tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp xã Minh Sơn. Diện tích tự nhiên của xã Minh Hòa là 1.482,70 km2, trong đó…

Bình Gia là huyện miền núi, cách thành phố Lạng Sơn 75 km; phía Bắc giáp huyện Tràng Định; phía Đông giáp 02 huyện: Văn Quan và Văn Lãng; phía Tây giáp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; phía Nam giáp huyện Bắc…

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng ta đã…

Đền Cửa Tây (còn gọi là Tây Môn Từ hay Ngũ Nhạc Từ; Đền Xếp Viên) được xây dựng ở phía Tây của Đoàn Thành (hay còn gọi là Thành cổ Lạng Sơn)

Hòa Cư là xã vùng 3 cách trung tâm thị trấn Cao Lộc 6 km; Phía Đông giáp xã Hải Yến, phía Tây giáp xã Hợp Thành, phía Nam giáp xã Gia Cát và phía Bắc giáp xã Lộc Yên. Có đường ĐH.28 là tuyến giao thông chính chạy qua trung tâm xã. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.106,98 ha với 5 thôn và 628…

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tích cưc, chủ động hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thử thách. Nhiệm vụ cách mạng của…

Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới. Đối với giảng viên trường chính trị không chỉ có kiến thức chuyên môn phong phú,…

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hội cấp huyện với 200 tổ chức cơ sở hội và 1.769 chi hội, tổng số hội viên hiện nay là

Nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chi bộ Xây dựng Đảng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi giảng viên, đảng viên chi bộ. Để hoạt động giảng dạy có chất…

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi…

          Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình nông dân dân tộc Tày có truyền thống yêu nước và hiếu học ở thôn Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ là tấm gương mẫu mực về phong cách làm việc gần gũi, bám sát nhân dân, cách thức tập hợp lực lượng phong phú và đa dạng trong từng thời kỳ và giai đoạn; đồng…

Mẫu Sơn là xã Khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn nằm ở phía Đông Bắc của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Phía Đông giáp với nước Trung Quốc và có đường Biên giới Việt – Trung dài 4,306 km; phía Bắc giáp với xã Xuất Lễ, phía Nam giáp với huyện Lộc Bình, phía tây giáp với xã Công…

Hiến pháp năm 2013, Điều 111 quy định: “Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Khoản 1 Điều 113 quy định HĐND là cơ quan…

Huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính, trong đó có 20 xã và 02 thị trấn (thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng), có trên 75 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Đường sắt…