Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường bê tông dài rộng, sạch đẹp nối liền các ngõ thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của…

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tuyên truyền lớn của Đảng ta, là tấm gương mẫu mực về công tác tuyên truyền. Người xác định tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng nên nhờ có công tác này đã góp phần to lớn vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng…

Thành phố Lạng Sơn, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn, Thành phố cách thủ đô …

Trong suốt quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định phải tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người nông dân thì nông nghiệp phải phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ là nền…

      Bắc Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn có địa thế hiểm trở, hết sức thuận lợi cho hoạt động đấu tranh du kích, xây dựng căn cứ địa. Trong những năm 1930, khi các cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì phong trào đấu tranh cách mạng ở Bắc Sơn phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở Bắc Sơn. Chi bộ Đảng lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng và tổ chức cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày…

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra trong sinh hoạt nội bộ đảng nhằm giáo dục, rèn luyện đảng viên của đảng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong đảng.Mục đích của tự phê bình và phê bình đều nhằm giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, cùng nhau tiến bộ.

        Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những hoạt động được đông đảo mọi người quan tâm, là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của Đoàn thanh niên. Đối với đoàn viên thanh niên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, cùng với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng là một trong những hoạt động được quan tâm, bởi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ giúp có sức khỏe tốt mà còn là sợi dây…

trung tâm huyện cách Thành phố Lạng Sơn 45 km, có đường Quốc lộ 1B chạy qua, với 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn). Huyện có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc giáp huyện Văn Lãng; Phía Nam giáp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng; Phía Đông giáp huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; Phía Tây giáp huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn.Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định góp phần quan trọng vào…

      Ngày 14/7/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 gồm 6 phần học. Với mục tiêu nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền và đoàn thể cấp cơ sở những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị hành chính, củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất…

Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Trong thời gian qua, cùng với chủ trương nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, Đảng ủy, Lãnh đạo trường cũng đặt ra yêu cầu đội ngũ giảng viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy, tập trung hướng tới sự nâng cao tính chủ động, tích cực của người học trong việc tiếp thu lý luận chính trị, coi đây là mục tiêu cao nhất, đảm bảo…

      Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học;phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng…

      Thực hiện Kế hoạch số 69 - KH/TCT, ngày 10/12/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2020, từ ngày 19/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Vũ Sơn và xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia đoàn công tác có 06 đồng chí là cán bộ, giảng viên của khoa Nhà nước và Pháp luật do đồng chí Vy Thị Lê - Trưởng khoa làm Trưởng đoàn. Ngày 19…

      Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Không chỉ hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà Người còn để lại cho dân tộc Việt Nam di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là một nội dung…

      - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn, tạo được không khí xây dựng nông thôn mới rộng khắp các vùng nông thôn. Đời sống của người dân được cải thiện; văn hóa xã hội, môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được giữ…

      Chuyến xe về nguồn sáng ngày 13 tháng 8 năm 2020 đưa Đoàn cán bộ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về với vùng đất Văn Quan - Bắc Sơn, nơi có lịch sử hào hùng giàu truyền thống cách mạng. Từ những ngày trước chuyến đi, ai ai cũng chuẩn bị cho chương trình một cách đầy hào hứng và mong chờ. Đúng giờ theo kế hoạch, các thành viên trong đoàn đều có mặt sớm để xuất phát, bắt đầu một hành trình về nguồn.

      Văn Quan là huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm tỉnh 45km. Diện tích tự nhiên 54.944 ha,dân số 54.556 người, gồm các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa cùng sinh sống; nhân dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp.Có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 xã và 01 thị trấn với 154 thôn, phố (144 thôn, 09 khu phố). Có các tuyến quốc lộ 1B, 279 và tỉnh lộ 232, 239, 240 khá thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi hàng hoá với các huyện trong tỉnh,…

      Trấn Ninh là xã vùng 3, cách trung tâm huyện Văn Quan 23 km về phía Đông Bắc. Hiện nay, xã có diện tích đất tự nhiên là 33,01 km2, có tuyến đường tỉnh lộ 232 đi qua trung tâm xã. Dân số của xã có 584 hộ với 2.757 nhân khẩu, gồm 02 dân tộc Tày, Nùng cùng chung sống đoàn kết trên địa bàn 07 thôn.

        Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22- CT/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng…

        Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 31-NQ/TƯ ngày 14/5/2014  về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhóm giải pháp này xếp ở vị trí đầu tiên, có tính đột phá, huy động sức mạnh toàn dân, toàn diện cho xây dựng văn hóa, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tính chiến lược lâu dài, thể hiện quan điểm của Đảng ta coi…