Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 đã chính thức báo hiệu một thời kỳ đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam. Tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân cả nước, đánh dấu bước…

Lạng Sơn có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dài 231,74 km, có 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính và 09 cửa khẩu phụ; có 05 huyện với 20 xã và 01 thị trấn biên…

Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu của Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Hữu Lũng chung tay cùng tỉnh Lạng Sơn và cả nước để xây dựng Nông thôn mới. Từ năm 2010 đến…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc; có 10 huyện, 01 thành phố loại II (có 03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/…

Nhất Tiến là xã thuộc vùng sâu, vùng xa miền núi của huyện Bắc Sơn, cách trung tâm huyện 40 km về phía Tây Nam. Xã có diện tích tự nhiên 6.907,07 ha với 11 thôn bản, tổng số 875 hộ với 4.055 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày và Dao, kinh tế chủ yếu là phát…

Cụm thi đua số 2, gồm 07 Trường Chính trị khu vực các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc; có diện tích là 8.310,09 km2; có đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp với Quảng…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2015, trên cơ sở kế thừa, phát huy, mở rộng 2 cuộc vận động lớn là…

Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi cơ quan,…

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung cơ bản trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu cao nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa là thiết lập một xã hội mới tốt đẹp hơn…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; khắc phục căn bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình của giai đoạn 2010-2015. Cụ thể hóa Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của Thủ…

1. Hành trình đến với chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc

Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo của con người nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới. Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người; giúp con người nhận thức…

Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối ổn định và hòa bình, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân có những biểu hiện bớt gay gắt hơn trước. Phong trào công nhân có những biểu hiện, xu…

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu…

Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường bê tông dài rộng, sạch đẹp nối liền các ngõ thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đó là những thành công mà Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại cho người dân quê hương cách mạng Bắc Sơn và là kết quả từ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để mang lại diện mạo mới…

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tuyên truyền lớn của Đảng ta, là tấm gương mẫu mực về công tác tuyên truyền. Người xác định tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng nên nhờ có công tác này đã góp phần to lớn vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng…