Skip to main content
x

     Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TCT, ngày 19/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm học 2015–2016; kế hoạch số 09/KH-XDĐ ngày 17/11/2015 của khoa Xây dựng Đảng, về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm học 2015 - 2016. Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2016 khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy phần học V.2. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở”.

      Tham dự buổi hội thảo có các giảng viên trong khoa Xây dựng Đảng. 

vb

                               Giảng viên thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Mông Hiệp

     Hội thảo đã được nghe 06 bài tham luận với nhiều lượt ý kiến, phát biểu thảo luận về việc “Nâng cao chất lượng giảng dạy phần học V.2. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở” như: Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến tại tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy một số chuyên đề; áp dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy; giảng viên khoa Xây dựng Đảng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy phần học Nghiệp vụ công tác Đảng … Hội thảo là dịp để cán bộ, giảng viên trong khoa tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm hay trong giảng dạy để mỗi giảng viên vận dụng vào bài giảng đạt hiệu quả cao hơn./.

                                                                                                         Hoàng Quế Hương

                                                                                                       Khoa Xây dựng Đảng