Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Ba, 16/01/2018 - 08:04

        Cùng với hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính của giảng viên. Qua đó, giúp giảng viên nghiên cứu sâu hơn những kiến thức chuyên môn và cập nhật những kiến thức thực tiễn giúp bài giảng phong phú, có chất lượng hơn.

        Theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG về việc Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường chính trị gồm nhiều nội dung như: nghiên cứu đề tài khoa học; hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa; Biên soạn giáo trình, tài liệu, lịch sử truyền thống; xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn; viết bài cho trang thông tin điện tử của nhà trường, các báo và tạp chí địa phương, trung ương; hoạt động thao giảng, dự giờ.

        Trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt được nhiều kết quả và có bước phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm nhà trường nghiệm thu 5 đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học cấp trường và mỗi khoa tổ chức ít nhất 02 cuộc hội thảo cấp khoa; giảng viên tích cực viết bài gửi Ban Biên tập Thông tin lý luận và thực tiễn; trang thông tin điện tử nhà trường và các báo tạp chí địa phương và trung ương; Giảng viên tích cực tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường. Kết quả 26/26 giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 08/09 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường; năm 2017, 02 giảng viên tham gia và đạt loại giỏi trong Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017. Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo trường, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và có ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên nói riêng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nói chung.

        Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động nghiên cứu khoa học còn tồn tại một số hạn chế: Tiến độ thực hiện đề tài chậm, không đúng kế hoạch; đề tài nghiên cứu sâu, rộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn hạn chế; một số đề tài nghiên cứu thực hiện chưa hiệu quả, chưa có tính ứng dụng cao; việc biên soạn giáo trình, tài liệu chưa theo đúng kế hoạch; các bài viết đăng trên Thông tin lý luận và thực tiễn và trang Thông tin điện tử còn hạn chế về số lượng, chất lượng. Sở dĩ còn tồn tại một số hạn chế trên là do một số nguyên nhân sau:

        Thứ nhất: Một số giảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Vì vậy hoạt động nghiên cứu khoa học thường làm để đối phó, làm cho xong nhiệm vụ chứ không phải đam mê, nghiên cứu.

        Thứ hai: Một số giảng viên có khả năng, kinh nghiệm nghiên cứu nhưng đa phần là lãnh đạo, quản lý nên thời gian dành cho nghiên cứu thường không nhiều và phải “tranh thủ”. Giảng viên trẻ có tâm huyết, mong muốn được nghiên cứu nhưng lại chưa có kinh nghiệm nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu khoa học.

        Thứ ba: Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường trong những năm vừa qua luôn chú trọng đến việc đánh giá, nghiệm thu nhưng chưa có những định hướng nghiên cứu khoa học cho từng năm

        Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

        Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của giảng viên về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học giúp giảng viên hiểu được vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi giảng viên cần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy. Qua đó giảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu phát huy được tính tích cực, khả năng sáng tạo của bản thân.

        Thứ hai: Phát huy vai trò của Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường. Trong những năm vừa qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường luôn có kế hoạch cụ thể cho hoạt động nghiên cứu khoa học từng năm. Nhưng những vấn đề học búa, thiết thực mang lại hiệu quả cho nhà trường thì ít khi được thực hiện. Vì  vậy Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường cần có cơ chế chỉ định hoặc giao những đề tài có tính cấp thiết và có khả năng thực hiện.

        Thứ ba: Nhà trường cần có cơ chế động viên, khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua hoạt động thực tiễn, dựa vào kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường cần thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học

        Từ ý nghĩa và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Với sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, với một bề dày truyền thống lịch sử, tự hào gần 70 năm của nhà trường, tin tưởng rằng hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò, giá trị của nó trong quá trình phát triển của nhà trường./.


                                                                   Nguyễn Thị Ngọc Ánh

                                               GV. Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256