TIN NỔI BẬT
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2016, được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hữu Lũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên từ đầu năm và hàng tháng thực hiện mở các lớp theo kế hoạch.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256