TIN NỔI BẬT
Thực hiện Quyết định số 1280-QĐ/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 30 (2018 - 2019) tại huyện Bình Gia và Quyết định số 91/QĐ-TCT ngày 27/3/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Trung cấp lý luận ch...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256