Skip to main content
x

Chiều ngày 11/01/2022, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường.

12

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2021 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong năm 2021, Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công đoàn cơ sở, cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Công tác xây dựng Đảng được củng cố và phát huy trên tất cả các lĩnh vực; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.  Tại Hội nghị có 6 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp những ý kiến về một số giải pháp để đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022, các ý kiến thảo luận tập trung chủ yếu vào việc: Đảng ủy Nhà trường tiếp tục lãnh đạo toàn thể đảng viên đoàn kết, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2022; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của các chi bộ và việc nâng cao trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu…

3

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Đảng ủy Trường tặng giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021; Hiệu trưởng tặng Giấy khen đối với 02 cá nhân “Có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”, năm 2021.

4

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021 qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022 tạo tiền đề, cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tại Hội nghị đã biểu quyết thông qua 07 chỉ tiêu chủ yếu; 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022./.

56

Lý Hòa Thái

                                                                     Phòng TC, HC, TT, TL