Skip to main content
x

   Chiều ngày 14/7/2017 Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ.

    Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Quý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

   Thông qua hội nghị giúp cho đảng viên và quần chúng nắm được kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, từ đó mỗi đảng viên, quần chúng nghiên cứu học tập và vận dụng phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ công tác./.

                                                          Dương Thị Quý

                                      Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật