Skip to main content
x

     Sáng ngày 18/5/2016, Chi bộ Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2016 với chủ đề “Đảng viên chi bộ Xây dựng Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

      Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã trình bày tham luận với nhiều nội dung, như: Đảng viên Chi bộ Xây dựng Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bản thân không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Bác phải xuất phát từ chữ “Tâm”; Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm trong thực hiện công việc được giao… Trong buổi sinh hoạt các đảng viên thảo luận làm rõ hơn nội dung của các bài tham luận qua đó đề ra các giải pháp, phương hướng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã ra Nghị quyết về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đảng viên trong chi bộ thực hiện, cụ thể:

     Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XI)

     Hai là, chi bộ tiếp tục đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường kỳ gắn với những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên .

     Ba là, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường và chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng năng suất chất lượng lao động.

     Bốn là, không ngừng tuyên truyền cho người thân trong gia đình và Nhân dân nơi cư trú về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

     Năm là, cuối năm lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân và tập thể.

                                                                                                        Hoàng Bích Trâm

                                                                                                    Chi bộ Xây dựng Đảng