Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐU, ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong hai ngày 13/6/2022 và 14/6/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo trường và toàn thể đảng viên của các chi bộ (trước đó, ngày 19/5/2022 Đảng ủy Trường đã chỉ đạo đại hội điểm đối với Chi bộ Lý luận)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện Đại hội, các chi bộ đã tiến hành đại hội theo đúng Điều lệ, quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các Chi bộ đã đánh giá, kiểm điểm những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, từ đó, các chi bộ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại các Đại hội chi bộ đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

* Kết quả:

Chi bộ Xây dựng Đảng: đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trúng cử  Bí thư Chi bộ; đồng chí Vi Thị Tuyết - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Nhà nước và pháp luật: đồng chí Vy Thị Lê - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh - Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Hành chính: đồng chí Phạm Ngọc Tuệ - Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Lương Quang Khải – Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Đào tạo: đồng chí Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Minh Thảo - Phó Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, trúng cử phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Bích Trâm – Giảng viên phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, trúng cử chi ủy viên.

Tại Đại hội, các chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, với những chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định gắn với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ trong nhiệm kỳ tới với sự đồng thuận nhất trí cao của đảng viên. Qua đó thông qua chương trình hành động để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị Quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra; tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ngày càng vững mạnh./.

1234

Lý Hòa Thái

Chi bộ Hành chính