Skip to main content
x
Tin hoạt động

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, khoa Lý luận cơ…

      Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sáng ngày 12/9/2019, Trường Chính trị…

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của Uỷ ban nhân…

181-QĐ/TCT, ngày 01/7/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (Lớp thứ nhất) sau một thời gian học tập, lớp học đã hoàn…

       Thực hiện chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 27-KH/TCT ngày 11/8/2020 của Hiệu trưởng trường Chính trị Hoàng Văn về tổ chức hoạt động về nguồn hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh…

        Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của nhà trường hiện nay, sáng ngày 15/7/2020, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức hội thảo khoa họcNhằm…

        Chiều ngày 29/6/2020, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

        Thực hiện quyết định số 2348 - QĐ/TU, ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn “về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 53 (2020 - 2021) tại Sở Giáo…

       Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TCT ngày 19/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, về tổ chức Thao giảng cấp trường năm 2020. Trên cơ sở kết quả Thao giảng cấp…

        Thực hiện Quyết định số 2326 - QĐ/TU và 2327- QĐ/TU, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 16, 17 năm…

        Ngày 18/5/2020 trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2020 với chủ đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm…

        Sáng ngày 12/3/2020, Chi bộ Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được lựa chọn làm đại…

        Thực hiện Quyết định số 1527 –QĐ/TU, ngày 22/10/2018 của Ban Thường trực Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 39 (2018 – 2019) tại Trường…

        Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona (nCoV) gây ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh về…

     Thực hiện Quyết định số 1616-QĐ/TU, ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 40 (…

     Thực hiện Quyết định số 681-QĐ/TCT, ngày 15/11/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019…

     Thực hiện Quyết định số 1456-QĐ/TU, ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 36 (…

     Thực hiện Quyết định số 1715-QĐ/TU và 1716-QĐ/TU ngày 06/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá…

     Thực hiện Quyết định số 1432-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 35 (…

     Thực hiện Quyết định số 1429-QĐ/TU và 1430-QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung…