Skip to main content
x

       Thực hiện Kế hoạch số 198-KH/ĐU, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết. Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo trường và toàn thể đảng viên của các Chi bộ.

        Đại hội các Chi bộ đã đánh giá, kiểm điểm những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, từ đó, các Chi bộ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời, Đảng viên các Chi bộ đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Kết quả:

        Chi bộ Lý luận: đồng chí Đồng Hương Gấm trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Minh Tuấn trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Xây dựng Đảng: đồng chí Nông Đức Vinh trúng cử  Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Ngọc Tuệ trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Nhà nước và pháp luật: đồng chí Vy Thị Lê trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Dân vận: đồng chí Phạm Anh Tuấn trúng cử Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Nghiên cứu khoa học: đồng chí Phạm Công Chí trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Lô Thị Thu Hường trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Hành chính: đồng chí Trần Thị Tuyết trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Thanh Hằng trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

        Chi bộ Đào tạo: đồng chí Nguyễn Trung Thành trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Minh Thảo trúng cử phó Bí thư Chi bộ.

        Các Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, với những chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định gắn với chức năng, nhiệm vụ của các Chi bộ trong nhiệm kỳ tới với sự đồng thuận nhất trí cao của đảng viên.

        Tin tưởng và hy vọng rằng trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 các Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ngày càng vững mạnh./.

 

vb

                                    

                                                     

                                                                                                 ThS. Chu Minh Tâm

                                                                                                   GV Phòng Đào tạo