Skip to main content
x
Nghiên cứu khoa học

          Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình nông dân dân tộc Tày có truyền thống yêu nước và hiếu học ở thôn Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu…