Skip to main content
x
Nghiên cứu khoa học

      Bắc Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn có địa thế hiểm trở, hết sức thuận lợi cho hoạt động đấu tranh du kích, xây dựng căn cứ địa. …

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra trong sinh hoạt nội bộ đảng nhằm giáo dục, rèn luyện đảng viên của đảng và củng cố…

        Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những hoạt động được đông đảo mọi người quan tâm, là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của Đoàn thanh niên. Đối với đoàn viên…

trung tâm huyện cách Thành phố Lạng Sơn 45 km, có đường Quốc lộ 1B chạy qua, với 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn). Huyện có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc…

      Ngày 14/7/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính…

Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Trong thời gian qua, cùng với chủ trương nâng cao trình độ…

      Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại…

      Thực hiện Kế hoạch số 69 - KH/TCT, ngày 10/12/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2020, từ ngày 19/8/…

      Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Không chỉ hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp…

      - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn được đổi…

      Chuyến xe về nguồn sáng ngày 13 tháng 8 năm 2020 đưa Đoàn cán bộ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về với vùng đất Văn Quan - Bắc Sơn, nơi có lịch sử hào…

      Văn Quan là huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm tỉnh 45km. Diện tích tự nhiên 54.944 ha,dân số 54.556 người, gồm các dân tộc Nùng,…

      Trấn Ninh là xã vùng 3, cách trung tâm huyện Văn Quan 23 km về phía Đông Bắc. Hiện nay, xã có diện tích đất tự nhiên là 33,01 km2, có tuyến đường tỉnh lộ 232 đi qua trung tâm xã.…

        Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an…

        Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 31-NQ/TƯ ngày 14/5/2014  về…