Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khoá 25 (2018 – 2019) tại huyện Cao Lộc

Chủ Nhật, 31/03/2019 - 10:53

         Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2019 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp với Huyện ủy Cao Lộc tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 25 (2018 – 2019).

        Trong thời gian học tập, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Với những kiến thức đã được học tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

        Kết thúc khóa học 60 học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 07 học viên xếp loại giỏi (chiếm 11,67%), 50 học viên xếp loại khá (chiếm 83,33%), 03 học viên xếp loại trung bình (chiếm 5%); 06 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen đạt thành tích cao trong học tập./.

                                                                                                   Dương Thị Quý

                                                                                             GV Phòng QLĐT&NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256