Người Bí tư Đảng uỷ xã gương mẫu học tập và làm theo tấm gương của Bác – Về xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 11/04/2019 - 08:43

         Đồng chí Lăng Văn Thạch, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng nhiệm kỳ  2010 - 2015; 2015 - 2020, là người dân tộc Nùng sinh năm 1964, sinh ra và lớn lên ở xã, đồng chí luôn thấu hiểu được những khó khăn và nỗi vất vả của bà con nhân nơi đây, luôn lam lũ cấy trồng, chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo nhưng chưa tìm được hướng đi thoát nghèo. Năm 2011 xã Chi Lăng vinh dự được tỉnh chọn chỉ đạo làm điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh, ngay từ khi dự Hội nghị triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Tỉnh ngày 18 tháng 02 năm 2011, đồng chí Lăng Văn Thạch Bí thư Đảng ủy xã đã cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chỉ đạo xây dựng nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn bản, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Bản thân đồng chí Lăng Văn Thạch Bí thư Đảng ủy luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, gương mẫu trong mọi công việc, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai minh bạch trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

        Để Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới trở thành hiện thực, việc đầu tiên mà người Bí thư bắt tay vào tổ chức triển khai thực hiện đó là tuyên truyền, vận động toàn thể bà con, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đúng về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ tự cung tự cấp thành vùng sản xuất hàng hóa như chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là nâng cấp cây na giai một loại cây đặc sản, cây chủ lực để xóa đói, giảm nghèo và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình ở xã.

        Để nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ, bản thân đồng chí Bí thư và các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã đã gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí, thế chấp tài sản đất đai của cá nhân để vay vốn ngân hàng giúp bà con nhân dân xã hoàn thành một số tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ những việc làm thiết thực của đồng chí Bí thư và các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã đã được bà con nhân dân xã tin tưởng, đồng tình ủng hộ, nhiều hộ gia đình đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đầu tư kinh phí xây dựng, đóng góp ngày công, làm đường bê tông, nhà văn hóa, trường học… vốn của bà con nhân dân trong xã đóng góp xây dựng nông thôn mới gần 30 tỉ đồng.

        Qua 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Nhân dân xã Chi Lăng cùng cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới”, toàn xã  đã làm được 5 km đường giao thông trục chính, 17 km đường trục thôn, 4 km đường nội thôn, xây hơn 10 km mương bê tông, 100% các hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 3/3 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia,  là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế với máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, hội trường trung tâm văn hóa xã khang trang, với sức chứa 200 chỗ ngồi, 14/14 nhà văn hóa thôn được xây mới và nâng cấp, có trang bị tủ sách để phục vụ nhân dân và các cháu thiếu nhi. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu chính đáng, thu nhập từ cây ăn quả như cây na, cây hồng, vải thiều… kết hợp với chăn nuôi, hàng năm bình quân mỗi hộ thu nhập đạt từ 100 đến 200 triệu đồng, nhiều hộ đã xây nhà cao tầng, mua sắm đồ dùng đắt tiền, nuôi dạy con em học hành thành đạt. Hiện nay trên địa bàn không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,6%, tổng thu nhập bình quân đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm, số hộ gia đình văn hóa đạt trên 80%, số thôn đạt thôn văn hóa cấp huyện đạt trên 75%.

        Có thể nói việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Chi Lăng được cả hệ thống chính trị vào cuộc, bà con nhân dân xã đồng tình ủng hộ là do có đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đúng như câu nói “Cán bộ nào phong trào ấy”, nhân dân trong xã nhận thức được xây dựng nông thôn mới phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cho bộ mặt của xã chuyển biến rõ nét, chất lượng các công trình hạ tầng được nâng lên, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhân dân phấn khởi tin tưởng và sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Lăng Văn Thạch, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn xã.

        Với những kết quả đạt được, ngày 02 tháng 12 năm 2014, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định số 2022/QĐ-UBND công nhận xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoàn 2011 - 2014. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Chi Lăng hết sức vui mừng, phấn khởi, bởi đây là những kết quả mà bà con nhân dân được hưởng lợi, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người nông dân trên địa bàn xã.

        Đạt được những kết quả trên đó là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ tỉnh đến huyện, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã và sự gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lăng Văn Thạch, đồng chí luôn đi sâu, đi sát với cơ sở, trăn trở với cuộc sống khó khăn của bà con, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ dám làm, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo xã đoàn kết, đồng thuận gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo niềm tin của bà con nhân dân tạo nên sự thay đổi, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho bà con nhân dân.

        Thực tế chỉ ra rằng, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người Bí thư gương mẫu, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, tâm huyết với công việc thì ở đó phong trào đạt kết quả cao. Trong xây dựng nông thôn mới, vai trò của người cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu là rất quan trọng, cán bộ cần phải đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, luôn tăng cường kiểm tra, giám sát và rút kinh nghiệm trong quán trình thực hiện. Luôn đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, xây dựng lại hoặc bổ sung các quy chế, hương ước phù hợp với phong tục, tập quán, làm căn cứ để nhân dân góp công, góp sức cùng xây dựng nông thôn mới.

        Đồng chí Lăng Văn Thạch là người Bí thư đã biết khơi dậy tiềm năng, ngồn lực và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí luôn dành được sự tín nhiệm của bà con nhân dân địa phương, sự tin tưởng của cấp ủy cấp trên và tập thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của xã, đồng chí tiếp tục tín nhiệm là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

        Để giữ vững kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng tiếp tực phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân, góp phần xây dựng quê hương xã Chi Lăng ngày càng giàu đẹp./.

                                                                                   Vy Thị Lê

                                                                Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256