Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính…

Tóm tắt: Đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng, muốn phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám, coi thắng lợi của nhân dân Việt Nam là “sự ăn may”. Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy không bao giờ có “một sự ăn may” nào đối với những thắng lợi mang tính bước ngoặt của lịch sử…

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu…

Đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan,…

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, ngày 29/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã ban hành  Chỉ thị số 04-CT/TU…

Xã Gia Lộc là một xã khu vực I, nằm ở phía Tây của huyện Chi Lăng, có trục đường Quốc lộ 279 đi…

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kịp thời là một nhu cầu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm cho cán bộ được học tập thường xuyên, suốt đời công tác để cán bộ luôn luôn…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ, Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi…

Tham nhũng là một vấn nạn lớn đối với mọi nhà nước, mọi thời đại và việc chống tham nhũng luôn là vấn đề quan trọng của các quốc gia trên thế giới.

Thực hiện Quyết định số 95-QĐ/TCT, ngày 08/4/2024 của Trường Chính Hoàng Văn Thụ về việc thành lập đoàn đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung…

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chúng ta có dịp ôn lại những bài học sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ, trong những bài học đó, có bài học về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Hướng dẫn số 135-HD/BTGTW ngày 8/1/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ…

Thực hiện Quyết định số 54-QĐ/TCT, ngày 07/3/2024 của Trường Chính Hoàng Văn Thụ về việc thành lập đoàn đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Bồi ngạch chuyên viên khóa 45, năm 2023, gồm 73 đồng chí. Thời gian đi nghiên cứu thực tế: 1,5 ngày (từ ngày 16 – 17/3/2024) tại huyện Văn Lãng. Mục đích…

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Những thắng lợi giành được trong 94 năm qua kể từ ngày…

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến độc lập thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt. Các nhà yêu nước đương…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 231 km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc với 02 cửa khẩu quốc tế, 02 của khẩu chính (song phương) và 08 cửa khẩu phụ. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp…

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định: Giáo dục là một trong những lĩnh vực…