Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Chi bộ Nhà nước và pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến tháng 4/2022, tổng số đảng viên chi bộ có 08  đồng chí (100% là đảng viên chính thức; 01…

Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định nhằm đạt mục đích hình thành ở đối tượng được tác động tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với đòi hòi của hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã…

Xây dựng văn hoá trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hành động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Người không chỉ sáng ngời về phẩm…

Cách đây hơn 68 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ chỉ huy chiến dịch, sự chiến đấu dũng cảm vô song của các lực lượng quân đội, dân công, thanh niên xung phong tham…

Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra, tích lũy và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phản ánh nhu cầu và năng lực của con người hướng tới chân, thiện, mỹ; là giá trị tồn tại trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội, trong đó có…

Thực hiện Kế hoạch số 04- KH/BCĐ, ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo xây dựng " Chính quyền thân thiện" thành phố Lạng Sơn Kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng mô hình điểm " Chính quyền thân thiện" trên địa bàn thành phố…

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại - ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông liền một dải, từ địa đầu Lũng Cú đến chóp mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời. Nhân dân ta từ khắp mọi…

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Sàn Viên là xã vùng III cách trung tâm huyện Lộc Bình 15 km, tổng số diện tích tự nhiên hơn 6.564 ha với 11 thôn, bản. Xã có  835 hộ với 3.852 nhân khẩu gồm có 3 dân tộc chủ yếu Tày, Nùng, Kinh sống đan xen, đoàn kết với nhau. Đời…

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Lạng Sơn…

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc dài 231km; có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 của khẩu chính và 08 cửa khẩu phụ. Tỉnh…

Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản (Nghị quyết, Kết luận, Thông báo) để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch…

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò to lớn của lý luận và thực tiễn. Người nói: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”; “Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm…

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là Đảng bộ cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của cách mạng, anh hùng giải phóng, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người gắn…

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng Tháng Tám năm1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), là mốc son hào hùng đánh dấu cho sự ra đời của một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa địa vị toàn thể Nhân…