Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 31 chi bộ; trực thuộc 36 đảng bộ cơ sở có 10 đảng bộ…

Đại thắng mùa Xuân 1975 của Nhân dân Việt Nam đã trở thành một trong những chiến công chói lọi nhất, chấm dứt cuộc…

Xác định sự cần thiết, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình…

Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là công đoàn cơ sở (CĐCS)…

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Thực hiện Kế hoạch số 49 - KH/TCT, ngày 16/12/2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2023. Kế hoạch số 04-KH/NN&PL, ngày 03/3/ 2023 đi nghiên cứu thực tế cơ sở tại huyện Bắc Sơnnăm 2023. Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đi nghiên…

Một ngày cuối tháng 3 năm 2023 chúng tôi có dịp đến thăm và làm…

Xã Vân Nham huyện Hữu Lũng là một xã trung tâm cụm 05 xã phía Tây của huyện Hữu Lũng, có diện tích tự nhiên là 36,53 km2…

Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng cách trung tâm huyện 07 km. Ranh giới xã được xác định; Phía Bắc giáp xã Sơn Hà; Phía Đông giáp xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng; Phía Nam  giáp xã Hương Sơn, tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp xã Minh Sơn. Diện tích tự nhiên của xã Minh Hòa là 1.482,70 km2, trong đó…

Bình Gia là huyện miền núi, cách thành phố Lạng Sơn 75 km; phía Bắc giáp huyện Tràng Định; phía Đông giáp 02 huyện: Văn Quan và Văn Lãng; phía Tây giáp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; phía Nam giáp huyện Bắc…

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng ta đã…

Đền Cửa Tây (còn gọi là Tây Môn Từ hay Ngũ Nhạc Từ; Đền Xếp Viên) được xây dựng ở phía Tây của Đoàn Thành (hay còn gọi là Thành cổ Lạng Sơn)

Hòa Cư là xã vùng 3 cách trung tâm thị trấn Cao Lộc 6 km; Phía Đông giáp xã Hải Yến, phía Tây giáp xã Hợp Thành, phía Nam giáp xã Gia Cát và phía Bắc giáp xã Lộc Yên. Có đường ĐH.28 là tuyến giao thông chính chạy qua trung tâm xã. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.106,98 ha với 5 thôn và 628…

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tích cưc, chủ động hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thử thách. Nhiệm vụ cách mạng của…

Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới. Đối với giảng viên trường chính trị không chỉ có kiến thức chuyên môn phong phú,…

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hội cấp huyện với 200 tổ chức cơ sở hội và 1.769 chi hội, tổng số hội viên hiện nay là