Công văn số 25 -CV/TCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 Về việc tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019

Thứ Ba, 12/03/2019 - 14:09
Đính kèmDung lượng
CV SO 25 1132019.pdf2.22 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256