Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính không tập trung khoá 32, 33 năm học 2018 – 2019

Thứ Ba, 18/09/2018 - 10:32

 

        Thực hiện Quyết định số 1429-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32 và Quyết định số 1430-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 33. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32 và khóa 33 năm học 2018 – 2019.

 

        Tới dự khai giảng có đồng chí Triệu Văn Quân  -  Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nông Phương Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; TS. Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn; lãnh đạo Trường Chính trị, Ban Chỉ đạo lớp học; Lãnh đạo khoa, phòng của trường và 127 học viên của hai lớp.

                                     

                        Đ/c Nguyễn Đức Quý - Phó Hiệu trưởng báo cáo tình hình khai giảng

 

 

                

                                        Đ/c Triệu Văn Quân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

                                  phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 

  Chương trình gồm 07 phần học với những nội dung chính như: Kiến thức lý luận Mác - Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Với kiến thức được trang bị giúp củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao năng lực trong quá trình hoạt động thực tiễn ở cơ sở và hình thành những phẩm chất, năng lực cần thiết phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

                                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Ánh

                                                                                    Khoa Lý luận Mác – Lênin, TTHCM

 

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256