Skip to main content
x

Thực hiện Quyết định số 1652-QĐ/TU ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A01-24 năm 2024 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chiều ngày 15/4/2024 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng lớp học.

1

        Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Dương Hoàng Liên Hương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách - Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên Nhà trường và học viên lớp học

2

Trong thời gian học tập 6 tháng, các học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ. Qua đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở cũng như cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Lý Hòa Thái