Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới

Thứ Năm, 14/06/2018 - 14:23

        Xã Hưng Đạo là một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện khoảng 40 km về phía đông bắc, tổng diện tích tự nhiên 4891,45ha, xã có 10 thôn với 513 hộ và 2.206 nhân khẩu. Là xã còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo là 252 hộ, cận nghèo 170 hộ, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống. Xã Hưng Đạo còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí còn thấp, trước những khó khăn đó, đường giao thông nông thôn đi lại còn khó khăn, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập rất thấp.

        Đảng bộ xã Hưng Đạo có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học với tổng số 213 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 77 đồng chí chiếm 36,2%, nam 136 đồng chí chiếm 63,8%. Những năm qua, với sự đoàn kết, đổi mới trong tư duy của cấp ủy Đảng, Đảng bộ xã Hưng Đạo đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở các thôn và trường học, góp phần bổ sung, tăng cường đội ngũ đảng viên cho Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã, nhân dân các thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tập trung vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở xã.

        Để thực hiện công tác phát triển Đảng, Đảng uỷ xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng; giao chỉ tiêu cho mỗi chi bộ kết nạp 1 đảng viên/năm; quan tâm đến quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, là dân quân tự vệ, giáo viên có trình độ, tích cực trong các phong trào, nhất là các trong quần chúng thanh niên và phụ nữ. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ tiêu phấn đấu hết nhiệm kỳ kết nạp được 60 đảng viên mới, đến nay tính đến tháng 6 năm 2018, xã đã kết nạp được 30 đảng viên mới đạt 50% chỉ tiêu mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Có thể nói, công tác phát triển đảng ở xã Hưng Đạo huyện Bình Gia trong thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.

        Tuy nhiên, việc phát triển Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ còn gặp nhiều khó khăn, đó là hiện nay ở đa số các thôn nguồn đoàn viên, thanh niên ưu tú của xã có xu hướng giảm, do thanh niêm đi tìm kiếm việc làm ở các tỉnh khác, làm việc cho các công ty nước ngoài hoặc đi làm thuê, một số thanh niên khi tốt nghiệp Trung học phổ thông thì đi học nghề, xin việc làm ở nơi khác, có thể thấy phần lớn thanh niên ở các thôn đi làm ăn xa, số ở nhà thì mải làm kinh tế, việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể ở thôn ít hấp dẫn với họ, do đó rất khó để chọn được nguồn bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 300 đoàn viên thanh niên nhưng chỉ khoảng 150 đoàn viên sinh hoạt ở các thôn, hầu hết đều đi học hoặc đi làm ăn xa. Nhiều thôn số lượng đoàn viên thanh niên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.... Thực tế đó đã gây một số khó khăn cho các cấp ủy Đảng trên địa bàn trong việc đào tạo nguồn để kết nạp Đảng. Bên cạnh đó lực lượng cán bộ làm công tác đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... thì cơ bản đã lớn tuổi việc phấn đấu cũng có phần hạn chế.

        Nguyên nhân khó khăn đó là do thực tế, từ mức sống, thu nhập giữa nông thôn và thành thị đang làm cho lớp thanh niên ở xã hiện nay “ly nông” trở nên phổ biến, nhiều gia đình khó khăn nên đã để con, em đi lao động, làm thuê là chủ yếu. Một số thanh niên rất tâm huyết với công việc lao động sản xuất nông nghiệp, song những sản phẩm hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, không có thu nhập, đã có những chi bộ đã bồi dưỡng được thanh niên ưu tú để chuẩn bị kết nạp thì lại đi công ty nước ngoài để lao động, có một số thanh niên xin không vào Đảng bời vì còn lo đi làm thuê, nuôi gia đình…

        Đồng thời, hoạt động của chi bộ và một số tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn còn mờ nhạt, chưa tạo được nhiều phong trào hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên. Các phong trào thi đua do xã, thôn phát động hay việc thực hiện quy ước, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở …chưa được tuyên truyền, triển khai mạnh mẽ. Một số cấp ủy, chi bộ ở một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, chưa chủ động, khắc phục khó khăn để tìm nguồn, để vận động giáo dục rèn luyện quần chúng phấn đấu vào Đảng. Điều đó dẫn đến ở một số thôn hiện nay đang già hóa đảng viên.

        Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của ĐảngChỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta xác định, kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng cũng như trong quá trình hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

        Thời gian tới, để đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng uỷ xã tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới với một số giải pháp chủ yếu như sau:

        Thứ nhất, Ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ phải rà soát lực lượng thanh niên, quần chúng ở độ tuổi thanh niên và trung niên trong các thôn để nắm chắc số lượng, nhất là các đối tượng đủ các tiêu chuẩn để phát triển đảng. Giao nhiệm vụ cho các tổ đảng, phân công đảng viên theo dõi thường xuyên, tích cực động viên,  đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp Đảng khi đã đủ điều kiện. Phải coi phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ và mỗi đảng viên, việc đó phải được thường xuyên đặt ra trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Đảng uỷ xã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách từng chi bộ và thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các chi bộ thôn. Chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt, khắc phục việc một số chi bộ thôn 2 hoặc 3 tháng mới sinh hoạt một lần.

        Thứ hai, tăng cường công tác phát triển Đảng, hướng trọng tâm vào lực lượng thanh niên là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ. Trước khi các thanh niên của xã lên đường nhập ngũ đều được các cấp ủy đảng chọn lọc, giới thiệu theo học lớp bồi dưỡng lý luận nhận thức về  Ðảng. Cấp ủy xã tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ các cấp ủy Đảng quân đội trong việc tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng để có thể kết nạp các đồng chí này ngay trong quân ngũ. Đồng thời, xây dựng chi bộ quân sự xã là lực lượng nòng cốt để phát triển Đảng tại các thôn. Tham mưu đắc lực cho Đảng ủy, chính quyền xã trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, như công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự trên địa bàn. Đảng bộ xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lựa chọn quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng...  Cùng với đó, từng đảng viên trong chi bộ gương mẫu tham gia hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

        Thứ ba, Đảng bộ xã đã chỉ đạo mạnh mẽ các chi bộ thôn quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng đến cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chi bộ ở các thôn tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đối với con em các gia đình có công với cách mạng, phụ nữ, dân tộc thiểu số, chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn thể ở các thôn. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các các chi bộ thôn. Quan tâm những quần chúng có thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của các đoàn thể, trường học, để tạo nguồn phát triển Đảng viên.

        Thứ tư, tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên, các tổ chức Đảng ở thôn cần phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

        Từ thực tiễn cho thấy, nếu thiếu đảng viên trẻ, không kịp thời bổ sung đảng viên cho tổ chức cơ sở Đảng, không chỉ ảnh hưởng đến việc triển khai công việc ở thôn, mà còn ảnh hưởng đến công tác cán bộ, tổ chức ở cơ sở xã. Như việc bố trí vị trí trưởng thôn hiện nay khó khăn, vì nếu theo đề án vị trí việc làm, trưởng thôn là bí thư chi đoàn thôn sẽ thuận lợi trong việc xây dựng nông thôn mới, phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khắc phục được sự già hóa đảng viên ở xã. Đồng thời phát huy được các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, việc bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ là yêu cầu cấp thiết và rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã Hưng Đạo hiện nay, góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở xã Hưng Đạo nói riêng và huyện Bình Gia nói chung./.

                                     

                                                                               ThS.  Triệu Văn Du

                                                                           GV.  khoa Xây dựng Đảng

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256