Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Ba, 09/10/2018 - 09:09

       

        Ngày 04/10/2018, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số Ban Đảng, Sở, ngành tỉnh và tập thể lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 


                        Đ/c Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

                         Chủ tịch HĐND tỉnh,  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

        Là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Trong năm 2018 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tập trung triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

        Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện có 53 cán bộ, giảng viên công tác tại 03 phòng tham mưu và 04 khoa giảng dạy. Trong 9 tháng của năm 2018, Trường đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch của tỉnh giao, bao gồm thực hiện kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 chuyển sang và các lớp theo kế hoạch 9 tháng năm 2018, tổng số có 40 lớp đào đạo Trung cấp lý luận chính trị, với 2.718 học viên, 35 lớp bồi dưỡng với 3.512 học viên. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Trường đang thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường, tổ chức 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường và 07 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa. Nhà trường tổ chức 68 lượt cán bộ, viên chức và lao động đi nghiên cứu thực tế, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, cử 17 lượt giảng viên hướng dẫn học viên 13 lớp đi nghiên cứu thực tế cuối khóa học. Trong Quý IV/2018, dự kiến  khai giảng 03 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị với 130 học viên, bế giảng 06 lớp với 385 học viên, phối hợp mở 28 lớp bồi dưỡng với 2.260 học viên.


                              Đ/c Hồ Tiến Thiệu - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

                                                phát biểu tại buổi làm việc

       

        Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Trường chính trị Hoàng Văn Thụ đã báo cáo  tình hình kết quả công tác của nhà trường 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác của Trường thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế trong triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian tới.


                                               Đ/c Nguyễn Đức Quyền - TUV

                    Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (Ảnh: Mạnh Đoàn

 

        Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả Trường đạt được trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

        Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian, nhà trường cần tập trung bám sát các quy định của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chủ động phối hợp rà soát, khảo sát để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp nghiên cứ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đặc biệt là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động của Trường; thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường từng bước khẳng định chất lượng, uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay./.

 

                                                                 ThS. Lô Thị Thu Hường

                                      Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256