Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/20121 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 45 năm 2023 khai giảng ngày 02 tháng 12 năm 2023. Sau thời gian học tập lớp đã hoàn thành nội dung, chương trình. Chiều ngày 09/4/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 45. Dự và chỉ đạo lễ bế giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 67 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 45 năm 2023.

Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên đã được trang bị, cập nhật cho  học viên những kiến thức chung, cơ bản về hành chính nhà nước. Bồi dưỡng  cho học viên một số kỹ năng để thực hiện  có hiệu quả  nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của chuyên viên và tương đương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đều được được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình. Kết quả xếp loại cuối khóa: Giỏi 10 học viên đạt 14,93%; Khá 56 học viên đạt 83,58%, Trung bình 01 học viên đạt 1,49%. 06 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen.

 

ThS. Hà Minh Thảo

Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH