Skip to main content
x
1

Sáng ngày 23/4/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hoàng Quang Cầu - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên trực tiếp lên lớp và toàn thể học viên lớp học

2

Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3

Nội dung, chương trình của khoá học được thực hiện theo Quyết định số 423/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Với 10 chuyên đề nghiên cứu, học tập, trong đó 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, thực hiện 01 bài kiểm tra, đi thực tế theo quy định. Qua đó, học viên được trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác, góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, đáp ứng yêu cầu, quyền hạn được giao tại cơ quan, đơn vị.

 

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái