Skip to main content
x
Tin tức - Sự kiện

        Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2019 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 8. Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền – Tỉnh ủy viên,…

       Thực hiện Quyết định số 1429-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32 và…

        Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Ngày 14/5/2018, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2018…

        Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LLMLN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2018…

        Thực hiện Quyết định số 755-QĐ/TU, ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá…

       Thực hiện Quyết định số 464-QĐ/TU, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không…

        Thực hiện Quyết định số 413-QĐ/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung tại huyện Cao Lộc. Sau hai…

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-CĐCS ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Công đoàn cơ sở Trường chính trị Hoàng Văn Thụ về việc tổ chức Giải thi đấu thể thao mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8…