Skip to main content
x

     Chiều ngày 17/5/2016, Chi bộ Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2016 với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

      Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã trình bày 06 tham luận về những nội dung như: Nhận thức của đảng viên về các cuộc tổng tuyển cử bầu Đại biểu Quốc Hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Các bài tham luận điều thể hiện được trách nhiệm của Đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã thảo luận về trách nhiệm của đảng viên, trách nhiệm công dân trong bầu cử và khẳng định quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm đó trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016.

      Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã ra Nghị quyết với 04 nội dung: Đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc bầu cử đó là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn có ý nghĩa quyết định trực tiếp những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Vì vậy đảng viên chi bộ gương mẫu trong thực hiện các quy định về công tác bầu cử; Tiếp tục tuyên truyền cho gia đình, người thân thực hiện nghiêm túc việc tham gia bầu cử đúng thời gian quy định; Vận dụng kiến thức về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân vào nội dung bài giảng một cách phù hợp; Nâng cao nhận thức của đảng viên đối với từng công việc cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                         Dương Thị Quý

                                                                                               Chi bộ Nhà nước và Pháp luật