Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chỉnh sửa, bổ sung) ngày 12/5/2014 của Vụ các trường chính trị

Thứ Ba, 06/03/2018 - 15:58
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256