Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thứ Ba, 06/03/2018 - 15:47
Đính kèmDung lượng
huong-dan-thuc-hien-can-su.doc18.92 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256