Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thứ Ba, 06/03/2018 - 14:26
Đính kèmDung lượng
chuong-trinh-boi-duongcvc.pdf1.17 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256