Skip to main content
x

Thực hiện Quyết định số 860-QĐ/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung A02-22 (2022-2023) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Lớp học khai giảng ngày 24/6/2022, qua quá trình học tập, đến nay lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 31/3/2023 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp học

1

        Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách - Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên Nhà trường và học viên lớp học

Trong quá trình học tập, học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính, hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu thực tế cuối khóa. Qua đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở cũng như cơ quan, đơn vị.

2

Kết thúc khoá học, có 39/39 học viên của lớp được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 08 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá, trên cơ sở kết quả học tập của học viên, Hiệu trưởng nhà trường quyết định tặng giấy khen cho 03 học viên đạt kết quả cao trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của lớp./.

34

Lý Hòa Thái

Phòng TC, HC, TT, TL