Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CĐVC ngày 09/5/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chiều ngày 08/02/2023, Công đoàn cơ sở Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Đức Quý - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

1

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội đề ra: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn; đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động; tổ chức các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên

2

Nhiệm 2023 -2028 Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Phấn đấu 95% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc. 100% tổ công đoàn đạt tổ công đoàn xuất sắc.

3

Đại Hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí, bầu 03 đồng chí trong Ban chấp hành vào đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên. Đồng chí Đồng Hương Gấm, Trưởng khoa Lý luận cơ sở được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đại hội giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028, căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

45

 

Tin, ảnh: Lý Hòa Thái