Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2017

Thứ Ba, 05/09/2017 - 21:10

        Thực hiện quyết định số 85/QĐ-TCT, ngày 28/3/2017 của Hiệu trưởng Trường chính trị Hoàng Văn thụ, về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường năm 2017.

        Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2017. Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2017 của trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa:

        Đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn”, do khoa Nhà nước và pháp luật chủ trì.

        Đề tài:Bài tập xử lý tình huống nghiệp vụ công tác đảng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”, do khoa Xây dựng đảng chủ trì.

        Đề tài: “Nâng cao đạo đức cách mạng cho giảng viên trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, do khoa Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì.

        TS. Nguyễn Đức Quyền - Hiệu trưởng nhà trường Chủ tịch Hội đồng  đánh giá, nghiệm thu; thành viên hội đồng đánh giá, nghiệm thu là các đồng chí trong Hội đồng khoa học đào tạo nhà trường.

        Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá, chấm điểm đối với 3 đề tài: Kết quả 3/3 đề tài đạt loại khá.

        Thay mặt Hội đồng TS. Nguyễn Đức Quyền Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các khoa và chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành kết quả nghiên cứu đảm bảo, đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu  yêu cầu chủ nhiệm đề tài và các khoa nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện, chỉnh sửa đề tài và khẩn trương đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong công tác giảng dạy chuyên môn của khoa và của nhà trường./.

 

                TS. Nguyễn Đức Quyền - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học

               phát biểu chỉ đạo nghiệm thu đề tài (ThS. Lăng Văn Thăng chủ nhiệm)

 

                  ThS. Phạm Ngọc Tuệ - Chủ nhiệm đề tài: Báo cáo kết quả tại buổi nghiệm thu

 

           ThS. Mông Thị Tường Vi - Chủ nhiệm đề tài: Báo cáo kết quả tại buổi nghiệm thu

 

                                                                                 ThS. Hoàng Ngọc Hiếu

                                                                           GV Khoa Nhà nước và pháp luật

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256