Skip to main content
x

        Thực hiện Quyết định số 1074-QĐ/TU ngày 05/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B02-22, khóa học 2022 - 2023 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chiều ngày 14/10/2022 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng lớp học.

1

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách – đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các khoa, phòng; các đồng chí giảng viên trực tiếp lên lớp và 67 học viên lớp học.

2

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ. Qua đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở cũng như cơ quan, đơn vị.

Lý Hòa Thái

Phòng TC, HC, TT, TL