Skip to main content
x

Sáng ngày 18/5/2022, Học viện Chính trị Khu vực I phối với với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức lễ tốt nghiệp Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn khoá học 2020 - 2022 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

1

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

2

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn khoá học 2020-2022 gồm 45 học viên là các cán bộ nguồn được cấp uỷ, đơn vị các cấp giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt ban, ngành trong hệ thống chính trị của địa phương. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, sau 2 năm vừa làm việc, vừa học tập, nghiên cứu, các học viên đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý… , qua đó làm cơ sở cho việc củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phát triển. Lớp học đã hoàn thành toàn bộ chương trình, 100% học viên đạt loại khá, giỏi.

3

Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực I đã trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho các học viên và trao giấy khen cho 5 học viên đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

4

 

                                                                              Tin và ảnh: Lý Hòa Thái

                                                                   Phòng TC, HC, TT, TL