Skip to main content
x

Sáng ngày 06/5/2022, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đề án 587 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị của 3 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Giang.

1

Dự khai giảng có: PGS.TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Đề án 587 của Học Viện; đại diện lãnh đạo các trường chính trị tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và 52 đồng chí học viên của ba trường.

2

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên đề chuyên sâu và các chuyên đề bổ trợ. Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên có điều kiện nâng cao kiến thức kinh điển, chuyên sâu về lý luận chính trị. Từ đó, vận dụng và phát triển sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời, góp phần, chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn của giảng viên theo tiêu chí trường chính trị chuẩn.

3

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, nắm vững các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu, gìn giữ, bảo vệ và phát triển những di sản tư tưởng, lý luận vô cùng quý giá của Đảng; đó cũng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các giảng viên các trường chính trị tỉnh. Đồng chí đề nghị: các đồng chí học viên cần sắp xếp thời gian hợp lý, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia đầy đủ nội dung, chương trình lớp học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập; Yêu cầu Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ bố trí cơ sở vật chất; chủ động phối hợp với Văn phòng Đề án 587 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh đảm bảo các yêu cầu trong quá trình tổ chức, triển khai lớp học…

                                                                        Lý Hòa Thái

Phòng TC,HC, TT, TL