Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Chiều ngày 29/3/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 12 năm 2021.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Toán - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện Lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 72 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 12 năm 2021.

1

Quang cảnh lễ khai giảng

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

Nội dung Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Chương trình gồm 20 chuyên đề, đi thực tế và viết tiểu luận tình huống.

2

Đ/c Dương Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoà Thái)

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là Tiến sĩ Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trực tiếp lên lớp./.

ThS. Hà Minh Thảo

Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH