Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP,  ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  Chiều ngày 25/01/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (lớp thứ tư).

Tới dự lễ bế giảng có Thạc sĩ Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng trường chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện phòng công chức - viên chức Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 101 học viên lớp lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (lớp thứ tư).

1

ThS. Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Hoà Thái)

Nội dung chương trình lớp học được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ nội vụ ban hành năm 2019 gồm 8 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa.

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng là giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chính lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính trực tiếp lên lớp.

Qua khóa bồi dưỡng học viên đã được trang bị những kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác trong thực thi nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình cải cách hành chính.

Kết thúc khóa học, 101 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo trường đã trao Giấy khen cho 04 học viên đạt thành tích cao trong học tập./.

2

ThS. Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

trao Giấy khen cho 04 học viên đạt thành tích cao trong học tập

(Ảnh: Hoà Thái)

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

GV. Phòng QLĐT & NCKH