Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2020 về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Chi Lăng năm 2020; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2020; Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức lớp Bồi dưỡng Văn hóa công vụ

 Tới dự và chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Vi Quang Trung – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, Đại diện phòng nội vụ huyện Chi Lăng, giảng viên trực tiếp lên lớp và 66 học viên là cán bộ công chức trên địa bàn huyện

Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong vòng 1 ngày với 02 chuyên đề: Trách nhiệm công vụ và kỷ luật kỷ cương hành chính và Chuyên đề Giao tiếp hành chính và kỹ năng giao tiếp.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị những kiến thức về văn hóa giao tiếp hành chính, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm công vụ, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Vi Quang Trung mong muốn sau lớp bồi dưỡng học viên có thể Tổ chức và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, giải pháp thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị góp phần hình thành phong cách ứng xử, lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

                                                                     ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

                                                                        Phòng QLĐT & NCKH