Skip to main content
x

Sáng ngày 09/6/2024, trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Thành ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B03-22, khóa học 2022-2023 tại thành phố Lạng Sơn. Dự và chỉ đạo Lễ Bế giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Đồng chí Hoàng Minh Thảo – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo lớp học; đại diện lãnh đạo phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên nhà trường và học viên lớp học

1

Toàn cảnh Lễ Bế giảng

Lớp trung cấp lý luận chính trị B03-22, khóa học 2022-2023 tại thành phố Lạng Sơn khai giảng ngày 28/10/2022 theo Quyết định số 1075-QĐ/TU, ngày 05/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu các nội dung gồm: kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính, hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, Công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân.

Kết thúc khoá học, 56 học viên của lớp được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, trong đó 15 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định tặng giấy khen cho 05 học viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện./

234

Đ/c Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho học viên tại Lễ Bế giảng

 

Tin, ảnh: Hoàng Bích Trâm