Skip to main content
x

Chiều ngày 25/5/2024, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B11 Tỉnh uỷ Lạng Sơn hệ không tập trung, khoá học 2022 - 2024.

1

Quang cảnh lễ bế giảng

Dự LBế giảng có TS. Nguyễn Quang Phú - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Giáp Thị Bắc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và học viên lớp học.

2

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B11 Tỉnh uỷ Lạng Sơn hệ không tập trung, khóa học 2022- 2024 có tổng số 53 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. Thông qua học tập, nghiên cứu, học viên tiếp thu có hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khoa học lãnh đạo, quản lý... Qua đó giúp học viên hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận chính trị đồng thời vận dụng vào thực tiễn để hoàn thành chức trách nhiệm vụ trên cương vị công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giáp Thị Bắc, biểu dương và chúc mừng thành tích của lớp học đạt được trong khóa học. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở nền tảng tri thức đã được trang bị, các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác, tạo nên sự thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xây dựng tỉnh Lạng Sơn - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc phát triển bền vững. Đồng chí cũng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

3

Kết thúc khoá học, 53 học viên được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét tốt nghiệp và cấp Bằng cao cấp lý luận chính trị, trong đó 18 đồng chí học viên đạt loại giỏi (chiếm 34%), 35 học viên đạt loại khá (chiếm 66%). Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện, 02 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy khen danh hiệu học viên " Học tập giỏi, rèn luyện tốt".

4567

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen choc học viên

8

Ảnh lưu niệm của đại biểu và học viên dự lễ bế giảng

 

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái