Những chuyển biến tích cực qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính tri tại Lạng Sơn

Thứ Năm, 16/05/2019 - 08:41

                Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng kịp thời, hiệu quả. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chủ trương, yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và sát với tình hình nhiệm vụ, điều kiện của từng huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Trong cách triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội về niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định mức độ đạt được đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc xác định và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua đã tạo được ý thức, sự quyết tâm, sự lan tỏa trong tập trung thực hiện những việc cần thiết trước mắt; với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cùng sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực, đã góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung đột phá toàn khóa và hằng năm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký; lấy kết quả thực hiện nội dung đột phá là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên hằng năm; tập trung chỉ đạo sâu sát và hoàn thành công tác triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Giải thưởng tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc tiếp tục triển khai Giải thưởng. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể hội viên, nhà báo, văn nghệ sỹ, các tác giả chuyên, không chuyên trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức tiếp nhận các tác phẩm tham dự Giải thưởng; tuyển chọn, đăng tải, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Chỉ đạo Giải thưởng tỉnh đã phát động, triển khai Giải thưởng, thành lập Ban sơ khảo chấm xét chọn giải thưởng cấp tỉnh và chọn 29 tác phẩm dự xét giải thưởng cấp Trung ương đợt 1 (2015 - 2020) và đề nghị Trung ương xét khen thưởng 02 tập thể; 01 cá nhân về lĩnh vực quảng bá tác phẩm…

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, như: Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét công trình thủy lợi... trị giá trên 660 triệu đồng; nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914m2 đất và ủng hộ gần 17,2 triệu đồng để làm nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm non; gia đình ông Vi Văn Đức huyện Văn Quan hiến 1.178m2 đất để xây trường học và làm đường giao thông nông thôn; gia đình ông Hoàng Văn Thắng huyện Văn Lãng, hiến 1.800m2 đất làm đường để học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện; đồng chí Nông Ngọc Thăng, kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Bình Gia là tấm gương điển hình hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu cấp cứu bệnh nhân... Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tạo nên sự đoàn kết gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

 

      

Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền về đường biên mốc giới (Ảnh: Tác giả)

 

 Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Có thể thấy, việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 03 năm qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có sức lan toả, đã và đang đi vào cuộc sống, có ý nghĩa sâu rộng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

                                                                          ThS, GVC. Phạm Anh Tuấn

                                                                   Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256