Mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với Trưởng thôn, trưởng khu phố năm 2019

Thứ Hai, 13/05/2019 - 14:30

           Hai ngày 02, 03/5/2019, Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Trưởng thôn, trưởng khu phố năm 2019.

          Dự khai mạc lớp học có đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giải quyết công việc, giúp Trưởng thôn, trưởng khu phố nắm rõ nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cập nhật những kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến thực thi nhiệm vụ của Trưởng thôn, trưởng khu phố tại cộng đồng dân cư. Đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi và giải quyết các công việc nhằm xây dựng đội ngũ Trưởng thôn, trưởng khu phố có chất lượng, am hiểu công việc.

          Trong thời gian 2 ngày, 79 học viên là Trưởng thôn, trưởng khu phố của 19 xã trong toàn huyện được nghiên cứu 05 chuyên đề gồm:  Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn và tổ dân phố; Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện một số chủ trương, chính sách tại thôn, tổ dân phố; Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

                                                                         

                                                   Quang cảnh lớp học: (Ảnh: tác giả)

          Đây là những nội dung cơ bản thiết thực nhằm trang bị cho các đồng chí Trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện Chi Lăng nắm vững về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết của Trưởng thôn, trưởng khu phố trong việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, luôn nhạy bén trong công việc, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn ở thôn, khu phố góp phần quan trọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

                                                                                    Hoàng Xuân Yến

                                                                GV. Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 




 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256