Skip to main content
x

Sáng ngày 22/5/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” kỳ tháng 5/2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quý - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo khoa, phòng; toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được nghe Ban Chỉ đạo Phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến các văn bản: Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về  chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 1997/BCĐ-CQTT, ngày 24/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở trên địa bàn; Nghị quyết số 155-NQ/TU, ngày 04/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Quyết định số 279/QĐ-TTg, ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2024 - 2030; Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND, ngày 26/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 718/SNV-TĐKT, ngày 05/5/2024 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện một số quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, Hội nghị đã được nghe: Báo cáo kết quả tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; Triển khai một số nội dung theo kiến nghị của đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Nhà trường

23

Thành viên Ban chỉ đạo PBGDPL phổ biến các văn bản tại Hội nghị

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của Nhà trường, qua Hội nghị, cán bộ, viên chức, lao động Nhà trường có điều kiện trao đổi, thảo luận về các văn bản pháp luật mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương phục vụ vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường

4

Đ/c Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã trao Giấy khen của Đảng uỷ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho 02 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023./.

56

Đ/c  Bí thư Đảng uỷ trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân tại Hội nghị

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái