Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 9 năm 2019

Thứ Hai, 13/05/2019 - 14:05

              Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2741/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Sáng ngày 08/5/2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 9 năm 2019.

Tới dự khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Trịnh Tiến Duy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo trường; đại diện lãnh đạo phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên nhà trường và 86 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 9.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

Nội dung Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Chương trình gồm 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

    Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

                             phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoà Thái)

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là Tiến sĩ Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chính lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính trực tiếp lên lớp./.

 

      ThS, GVC.  Hà Minh Thảo

Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256