Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh v/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm thep Quyết định số 1497/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc HVCTQGHCM

Thứ Hai, 27/11/2017 - 10:22
Đính kèmDung lượng
QĐ3136.jpg545.5 KB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256