Skip to main content
x
28 March 2023

Thực hiện Kế hoạch số 49 - KH/TCT, ngày 16/12/2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2023. Kế hoạch số 04-KH/NN&PL, ngày 03/3/ 2023 đi nghiên cứu thực tế cơ sở tại huyện Bắc Sơnnăm 2023. Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Chiến Thắng, xã Tân Hương và xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia đoàn đi nghiên cứu thực tế gồm đồng chí Hiệu trưởng, cán bộ và giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 đoàn đến nghiên cứu thực tế tại xã Chiến Thắng, Đoàn đã được nghe đồng chí Hoàng Quang Phiệt, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Xã Chiến Thắng nằm ở phía Tây nam của huyện Bắc Sơn, cách trung tâm huyện 18 km là xã vùng I tổng diện tích tự nhiên 3. 497 ha. Tổng số cán bộ, công chức là 21 người, số cán bộ, công chức đạt chuẩn là 21 người. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã trong năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực sau:

Về tình hình kinh tế - xã hội

Kinh tế có mức tăng trưởng khá thu nhập bình quân đầu người đạt 52,44 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu 440 nghìn đồng/người/năm so với năm 2021. Công tác xây dựng nông thôn mới thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của huyện ủy Bắc Sơn về nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân huyện Bắc Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2023, xã Chiến Thắng đã ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.Công tác thu chi ngân sách năm 2022: Tổng thu 464,2 triệu đồng, đạt 263% kế hoạch huyện giao. Công tác chi ngân sách chi 3.703.831.992 đồng, đạt 89,3% kế hoạch.

Về công táctư pháp hộ tịch, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy trình, kịp thời tiếp nhận những ý kiến phản ánh của nhân dân, xem xét giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, công tác đăng ký hộ tịch và quản lý hộ tịch được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Tiếp nhận 06 đơn thư, đã tổ chức giải quyết xong 05 đơn thư. Khai sinh 75 trường hợp, khai tử 22 trường hợp, đăng ký kết hôn 20 cặp, chứng thực bản sao từ bản chính 2.125 bản, chứng thực chữ ký 367 trường hợp.

Về cải cách hành chính

Căn cứ vào Kế hoạch số 167/KH-BCĐ, ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân huyện Bắc Sơn về triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm “ Chính quyền thân thiện” đối với xã Chiến Thắng đó là xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ gồm các nội dung sau:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Để thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính cần phải đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và quy trình giải quyết công việc; giảm bớt giấy tờ hành chính; giảm thời gian xử lý công việc hành chính; cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ chức và cá nhân được nhận giấy hẹn và kết quả giải quyết hành chính theo đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, kết hợp với thực hiện tiêu chuẩn ISO và các hướng dẫn nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính. Bố trí các phương tiện phù hợp nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể về quy trình, thủ tục hành chính. Sắp xếp trụ sở làm việc thân thiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ nhân dân khi đến làm việc; niêm yết công khai, minh bạch các phí, lệ phí  trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quan tâm lắng nghe, chia sẻ ý kiến, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của nhân dân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc bầu chọn trưởng thôn; ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Những người được bầu chọn phải là người có uy tín, tôn trọng pháp luật và hoạt động có hiệu quả, được nhân dân tín nhiệm.

Thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ.

Thực hiện tốt văn hóa công vụ nhằm: “góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Cần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định của Đề án văn hóa công vụ. Thực hiện hình thức “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc không đúng hẹn; “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng” nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan; tổ chức đối thoại với nhân dân thường kỳ hoặc đột xuất nhằm cảm ơn sự góp ý, xây dựng, sự hợp tác của tổ chức, cá nhân. Năm 2022  dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Chiến thắng đã duy trì được tăng trưởng kinh tế ổn định, cải thiện đời sống vật chất của nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

1

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Tân Hương. Đoàn đã được nghe đồng chí Lương Văn Hải, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Sau khi nghe báo cáo các giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã và các bộ phận chuyên môn về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được biết năm 2022 tiếp nhận 07 đơn, đã giải quyết 06 đơn đạt 85,7% còn 01 đơn đang xem xét giải quyết, tiếp nhận được 24 lượt/24 công dân. Công tác thu chi ngân sách năm 2022: Tổng thu 305.536.591 đồng, đạt 305, 54% kế hoạch huyện giao. Công tác chi ngân sách chi 4.173.483.330 đồng, đạt 91,13% kế hoạch. Sau đó Đoàn đi thăm một số mô hình vườn cam do ông Nguyễn Văn Quyết làm chủ đầu tư: Về diện tích canh tác 10 ha, số lượng cây trồng trên 9.000 cây sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2023 sản lượng đạt 30 tấn/vụ doanh thu trên 1 tỷ đồng, vụ mùa năm 2023-2024 sản lượng dự kiến 150 tấn. Các nơi tiêu thụ: Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh như Bác Tôm, Sói Biển, Tre Việt, Mỹ Xương, các siêu thị BigC, Winmart…

2

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Đồng Ý. Đoàn đã được nghe đồng chí Lương Đình Tráng, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụnăm 2023. Xã Đồng Ý là xã vùng Icách trung tâm huyện Bắc Sơn 10 Km, diện tích tự nhiên là 2.733ha, gồm 08 thôn, 1039 hộ với 4532 nhân khẩu, 16 hộ đồng bào Dao theo đạo tin lành. Có 14 chi bộ với 316 đảng viên. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, năm 2023 hoàn thành các tiêu chí hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua tìm hiểu được biết xã Đồng Ý thực hiện tốt phát triển kinh tế về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt so với kế hoạch 02 triệu/ người tăng 3,69 triệu đồng/người so với năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng 694,71ha, đạt 108,04% kế hoạch. Công tác thu chi ngân sách năm 2022: Tổng thu 257.700.000 đồng, đạt 143% kế hoạch huyện giao. Công tác chi ngân sách chi 3.919.831.125 đồng, đạt 89,3% kế hoạch.

3

Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy trình, kịp thời tiếp nhận những ý kiến phản ánh của nhân dân, xem xét giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, công tác đăng ký hộ tịch và quản lý hộ tịch được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Tiếp nhận 13 đơn thư, đã tổ chức giải quyết xong 13/13 đơn thư. Khai sinh 96 trường hợp, khai tử 41 trường hợp, đăng ký kết hôn 27 cặp, chứng thực bản sao từ bản chính 3.513 bản, chứng thực chữ ký 255 trường hợp.

Có thể nói, chuyến đi thực tế là cơ hội tốt để đoàn đi nghiên cứu thực tế được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn và kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của các xã Chiến Thắng, Tân Hương, Đồng Ý, huyện Bắc Sơn. Chuyến đi thực tế đã giúp giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật thu thập thêm kiến thức thực tiển phục vụ cho hoạt động chuyên môn giảng dạy, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thái độ nghiêm túc, sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Xuân Yến

Khoa Nhà nước và Pháp Luật