Skip to main content
x

Ngày 10/02/2023 tại thành phố Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Hội nghị công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng với Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố và tương đương. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức  Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

1

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá về kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố đã ký kết ngày 31/5/2016 với những kết quả cụ thể, như: Trường đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai, phối hợp thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hằng năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đúng quy định, quy chế đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xây dựng nội dung, chương trình, lịch giảng dạy các lớp đảm ảo chất lượng, hiểu quả về chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, quản lý giảng viên, học viên, đánh giá và quản lý kết quả hocj tập của học viên. Thực hiện đầy đủ các bước và quy trình đào tạo cán bộ theo quy định; Phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên đảm bảo khách quan, công bằng tạo động lực cho người học; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cho các lớp đi nghiên cứu thực tế, lựa chọn các mô hình hay về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới… Cùng với đó, Hội nghị đã có 12 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tập trung vào quý trình phối hợp đào tạo bồi dưỡng, tổ chức bộ máy của các Trung tâm Chính trị từ tháng 5/2016 đến nay; Đổi mới một số loại lớp bồi dưỡng gắn với đi thực tế, hình thức quản lý các lớp học phù hợp; Đề nghị cấp có thẩm quyền giảm độ tuổi đối với người học tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị, sắp xếp biên chế cho các Trung tâm Chính trị phù hợp hơn, kinh phí chấm bài (nhất lài bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng Đối tượng 4) linh hoạt hơn, đổi mới công tác thi đua khen thương đối với các Trung tâm Chính trị, đổi mới hình thức Bồi dưỡng lớp Đối tượng 4 tập trung; Đề xuất được Trường định hướng về chuyên môn, nghiệp vụ và được tham gia các Hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, viết tin bài, tham gia các Hội thi.

2

Thông qua Hội nghị, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố và tương đương tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.     

ThS. Phạm Anh Tuấn

Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng