Skip to main content
x

Thực hiện Quyết định số 860-QĐ/TU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A02-22 (2022 - 2023) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chiều ngày 24/6/2022 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp học.

1

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Tuấn Nam – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Quý – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo Phòng Chính sách – đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên và học viên lớp học.

2

Trong thời gian học tập 6 tháng, các học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ. Qua đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở cũng như cơ quan, đơn vị.

Lý Hòa Thái

Phòng TC, HC, TT, TL