Skip to main content
x

Chiều ngày 12/4/2022, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thảo khoa học cấp trường lần I năm 2022 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Quý – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chủ trì hội thảo; đồng chí Trịnh Tiến Duy – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường.

2

Báo cáo đề dẫn hội thảo đã nêu rõ: Trong những năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại hạn chế, khuyết điểm. Để tiếp tục thực hiện công tác này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW, vận dụng các nội dung cơ bản của Kết luận trong thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

3

Tại hội thảo có 06 bài tham luận của các cán bộ, giảng viên trên tổng số 29 bài viết gửi về cho Ban Tổ chức được trình bày tại hội thảo. Các tham luận tập trung phân tích, làm rõ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Nâng cao vai trò giảng viên Nhà trường trong ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị, nâng cao hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận...

Hội thảo nhận được 17 lượt ý kiến, trao đổi, thảo luận bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

4

Hội thảo là hoạt động khoa học ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, viên chức Nhà trường trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên học tập, chia sẻ, đề xuất các phương hướng, giải pháp vận dụng nội dung Kết luận vào mọi mặt công tác của Nhà trường cũng như trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Lý Hòa Thái

Phòng TC, HC, TT, TL