Skip to main content
x

Khoa Lý luận cơ sở

          Nhân sự ( gồm 10 đồng chí):

 

1. ThS. Đồng Hương Gấm

Trưởng khoa

2. ThS. Hoàng Minh Tuấn

Phó Trưởng khoa

3. ThS. Nguyễn Thị Lan Hương Phó Trưởng khoa

 4. ThS. Lý Minh Thu

 

Giảng viên

 5. ThS. Mông Thị Tường Vi     

Giảng viên
6. ThS. Lê Thị Thảo Giảng viên
7. ThS. Trần Văn Tuân  Giảng viên
8. ThS. Hoàng Thị Quyên Giảng viên
9. ThS. Tạ Thị Hồng Giảng viên
10. CN. Lương Thị Tuyên Giảng viên