Skip to main content
x

Tổ chức Đảng và các đoàn thể

- Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

+ Tổng số đảng viên: 46 đ/c
+ Ban chấp hành Đảng bộ: 08đ/c

+ Số chi bộ trực thuộc: 05chi bộ

 

- Công đoàn cơ sở

+ Tổng số đoàn viên: 53 đoàn viên công đoàn

+ Ban chấp hành công đoàn: 07 đ/c
+ Tổ công đoàn: 05

 

- Chi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

+ Tổng số đoàn viên: 11 đ/c

+ Ban chấp hành chi đoàn: 03 đ/c

 

- Chi hội “Cựu giáo chức”

+ Tổng số thành viên: 31 đ/c
+ Ban chủ nhiệm câu lạc bộ: có 05 đ/c

 

- Câu lạc bộ “Giảng viên trẻ”

+ Tổng số thành viên: 10 đ/c

+ Ban chủ nhiệm câu lạc bộ: 03 đ/c