Skip to main content
x

        Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TCT, ngày 10/01/2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2022; Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2022 của khoa Lý luận cơ sở. Trong 02 ngày 28 - 29/10/2022, khoa Lý luận cơ sở tổ chức Đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

1

Với phương châm giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn. Đoàn nghiên cứu thực tế tìm hiểu, nghiên cứu và học tập những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của xã, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã Hoàng Đồng. Đoàn cũng đã đến tham quan một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội của xã như nuôi vịt ấp trứng,  cung cấp vịt giống,  tham quan mô hình tại hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Hoàng Trung (chuyên cung cấp thỏ thịt, thỏ giống, tư vấn nuôi và chăm sóc thỏ…); tham quan  các cụm dân cư kiểu mẫu và tham quan một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.

2

Qua hoạt động nghiên cứu thực tế cơ sở giúp giảng viên cập nhật, bổ sung những vấn đề thực tiễn vào bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung kiến thức thực tế cho đội ngũ giảng viên.

ThS. Tạ Thị Hồng

Phòng TC, HC, TT, TL