VĂN BẢN->Văn bản của trường
Kế hoạch thực hiện Thông báo số 117-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Kế hoạch số 06/KH-CTĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Cụm Thi đua số 02
Kế hoạch số: 16/KH-TCT, ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Xuất bản Bản tin "Thông tin Lý luận thực tiễn" năm 2017
Kế hoạch số: 15/KH-TCT, ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Tổ chức Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Không ngừng học tập nâng cao trình độ, tư tưởng, phong cách, khoa học,..."
Quyết định số: 61/QĐ-TCT, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ V/v ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Quyết định số: 60/QĐ-TCT, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Ban hành Quy chế Hoạt động nghiên cứu khoa học
Kế hoạch số: 35/KH-TCT ngày 28-10-2015, về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 66 năm xây dựng và trưởng thành
Kế hoạch số: 33/KH-TCT, về việc Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm học (2015 - 2016)
Kế hoạch số: 32/KH-TCT, về việc Tổ chức Thao giảng năm học 2015 - 2016
Kế hoạch nâng cấp Thư viện Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ "Nề nếp - Văn minh - Hiện đại"
Quyết định ban hành và Quy định về việc biên soạn tài liệu, tập bài giảng
Quyết định ban hành và Quy chế Hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Quyết định ban hành và Quy chế về quản lý, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256