VĂN BẢN->Văn bản của trường
Kế hoạch số 41-KH/TCT, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, về việc tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2019 – 2010
Kế hoạch số 37-KH/TCT, ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, ban hành kế hoạch tổ chức Thao giảng cấp trường, năm 2019
Quyết định số 300-QĐ/TCT, ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, về việc Kiện toàn Hội động khoa học nhà trường, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kế hoạch số 53-KH/TCT, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019
Kế hoạch thực hiện Thông báo số 117-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Kế hoạch số 06/KH-CTĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Cụm Thi đua số 02
Quyết định số: 61/QĐ-TCT, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ V/v ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Quyết định ban hành và Quy định về việc biên soạn tài liệu, tập bài giảng
Quyết định ban hành và Quy chế về quản lý, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256