Skip to main content
x

Phòng Đào tạo

          2. Nhân sự (Gồm 09 đồng chí):

 

1. ThS. Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng

2. ThS. Hà Minh Thảo  

Phó Trưởng phòng

3. ThS. Lô Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng

 

4. ThS. Chu Minh Tâm

Giảng viên

5. ThS. Vũ Thị Hậu

Giảng viên

6. ThS. Hoàng Bích Trâm

Giảng viên
7. ThS. Dương Thị Quý Giảng viên
8. KS. Mông Văn Hiệp Chuyên viên
9. ThS Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giảng viên